Provincie Antwerpen

Toerisme en sociale economie

Het Spoorfietsen project werd bedacht en uitgevoerd door verschillende partners met aandacht voor natuurbehoud, de erfgoedwaarden en geschiedenis van de spoorlijn en het sociale karakter van de uitbating. Zo willen we bezoekers een aangename beleving bezorgen: sportief, ontspannend en leerrijk tegelijkertijd!

Vzw Kempens Landschap is een unieke landschapsvereniging actief in maar liefst 65 gemeenten in de provincie Antwerpen. Kempens Landschap wil waardevolle landschappen en alles wat er staat, leeft en groeit bewaren, herstellen en openstellen voor het publiek. Zo zorgen ze er mee voor dat het Kempens landschap bewaard blijft voor ons en de volgende generaties! Meer over deze organisatie lees je op www.kempenslandschap.be.

De aankoop van de spoorlijn en de uitbating van de spoorfietsen werden mede gerealiseerd door de gemeentebesturen van Kapellen en Brasschaat. Het totale project werd daarbij ook in belangrijke mate financieel ondersteund door Toerisme Vlaanderen in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Tevens werden aankoopsubsidies bekomen via het strategisch project “Fortengordels rond Antwerpen”.

De uitbating van de spoorlijn en het café Perron Noord is in handen van de sociale organisaties Wotepa en Rotonde vzw. Wotepa staat voor ‘woon en tewerkstelling provincie Antwerpen’ en is een initiatief waarin de mens naar waarde wordt geschat en ieders capaciteiten worden gewaardeerd. Meer over deze organisatie lees je op www.wotepa.be. Rotonde vzw is een zorgorganisatie die mensen met een handicap woonondersteuning, dagbesteding en begeleiding biedt. Op www.rotonde.eu kom je meer te weten over hun werking. Door deze samenwerking wordt het Kamp Noord in Brasschaat ontwikkeld tot een sociale kmo zone voor welzijn en sociale economie.

Partners:

- Kempens Landschap 
- Wotepa
- Rotonde vzw 
- Gemeente Brasschaat 
- Gemeente Kapellen 
- Café Perron Noord 
- Fortengordel 
- Scheldehelden 
- WOI Toerisme Vlaanderen 
- Toerisme Vlaanderen 
- Provincie Antwerpen
- Defensie