Provincie Antwerpen

Partners

Het Spoorfietsen project werd bedacht en uitgevoerd door verschillende partners met aandacht voor natuurbehoud, de erfgoedwaarden en geschiedenis van de spoorlijn. Zo willen we bezoekers een aangename beleving bezorgen: sportief, ontspannend en leerrijk tegelijkertijd!

Stichting Kempens Landschap is een unieke landschapsvereniging actief in maar liefst 66 gemeenten in de provincie Antwerpen. Kempens Landschap wil waardevolle landschappen en alles wat er staat, leeft en groeit bewaren, herstellen en openstellen voor het publiek. Zo zorgen ze er mee voor dat het Kempens landschap bewaard blijft voor ons en de volgende generaties! Meer over deze organisatie lees je op www.kempenslandschap.be.

De aankoop van de spoorlijn en de uitbating van de spoorfietsen werden mede gerealiseerd door de gemeentebesturen van Kapellen en Brasschaat. Het totale project werd daarbij ook in belangrijke mate financieel ondersteund door Toerisme Vlaanderen in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Tevens werden aankoopsubsidies bekomen via het strategisch project “Fortengordels rond Antwerpen”.

De uitbating van de spoorlijn en het de Bistro Perron Noord is in handen van BVBA TGMV. Kijk op www.perron-noord.be voor meer informatie.

Partners:

- Kempens Landschap
- Gemeente Brasschaat 
- Gemeente Kapellen 
- Café Perron Noord 
- Fortengordel 
- Scheldehelden 
- WOI Toerisme Vlaanderen 
- Toerisme Vlaanderen 
- Provincie Antwerpen
- Defensie