Provincie Antwerpen

Reglement

Gebruik van de spoorfietsen en spoorinfrastructuur

- Het gebruik van de spoorfietsen is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
- De minimale grootte van een persoon die fietst is 155 cm.
- Kinderen onder de 16 jaar moeten begeleid worden door een volwassene.
- Voorzichtigheid is geboden bij het oversteken van straten. De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen.
- Het is verplicht om de slagbomen aan de overwegen na gebruik terug te sluiten op de wijze die door de uitbater werd toegelicht, en die de gebruiker meekrijgt in de handleiding.
- Het is verboden om de spoorwissel en het keerplatform in Brasschaat op een andere wijze te gebruiken/bedienen als dat dit door de uitbater werd toegelicht, en is opgenomen in de handleiding die de gebruiker meekrijgt. Het is ten strengste verboden beide mechanismen te blokkeren.
- Wanneer rolstoelen, kinderwagens, of grote objecten meegenomen worden op de spoorfiets, dienen hiervoor de daarvoor bestemde bevestigingssystemen te worden gebruikt. De bevestigingsgordels zijn uitsluitend bedoeld voor deze doeleinden, en worden enkel door de exploitant verwijderd.
- De regenafschermingen worden niet zelf verwijderd. Dit gebeurt louter door de uitbater.

Respecteren van de omgeving

- De spoorfietsen mogen enkel gebruikt worden op het voorziene traject.
- Het is verboden de bos- en natuurgebied die gelegen zijn langs weerszijden van de spoorlijn te betreden.
- Het beluisteren van muziek met geluidsversterking of het gebruik van andere geluidsproducerende toestellen is uitdrukkelijk verboden.
- Het is ten strengste verboden om planten of bloemen te plukken en het welzijn van dieren te verstoren.
- Het is verboden vuur te maken. Roken op de spoorfietsen of op de spoorwegbedding is ten allen tijde verboden.

Boetes en vergoedingen

- Beschadigingen door oneigenlijk gebruik aan de spoorfietsen en de spoorinfrastructuur moeten meteen vergoed worden door de huurders.
- Indien de huurders het afgesproken tijdstip van terugkeer niet respecteren is dit op hun eigen verantwoordelijkheid. In dat geval zal er een extra vergoeding per spoorfiets worden aangerekend.
- Er is geen discussie mogelijk over de omvang van een boete voor beschadigingen of vertragingen. De prijslijst van de vergoedingen die uithangt aan het vertrek- en tussenpunt, is ten allen tijde doorslaggevend.