Provincie Antwerpen

Reglement

Spoorfietsreglement 


Reglement voor het spoorfietsen tussen de Fortsteenweg te Kapellen en de Licht Vliegwezenlaan te Brasschaat.

De verhuurder van de spoorfietsen:

Coördinator Stichting Kempens Landschap
Peredreef 5
2580 Putte
info@kempenslandschap.be
www.kempenslandschap.be

Uitbater TGMV bvba
Licht Vliegwezenlaan 11
2930 Brasschaat
https://perron-noord.be
info@perron-noord.be
0474 48 16 03

De huurder:

De persoon of organisatie die de boeking van één of meerdere spoorfietsen vastlegt en verklaart:

 • Op te treden als hoofdverantwoordelijke voor de activiteit.
 • Het reglement gelezen en goedgekeurd te hebben, en ten allen tijde te zullen naleven en deze voorwaarden ook door de andere leden van zijn groep te laten naleven.
 • Op de hoogte te zijn dat eventuele vastgestelde inbreuken ten laste van de hoofdverantwoordelijke zullen worden aangerekend.
 • Op de hoogte te zijn dat de verhuurder niet aansprakelijk is voor gebeurlijke ongevallen.
 • De spoorfietsen te gebruiken op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid

Reglement

Gebruik van de spoorfietsen en spoorinfrastructuur

 • Het gebruik van de spoorfietsen is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder. De eigenaar van de spoorfietsen noch de uitbater is aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 • De minimale grootte van een persoon die fietst is 155 cm. Kinderen onder de 16 jaar moeten begeleid worden door een volwassene.
 • Op een gezinsfiets zijn maximaal 5 personen toegelaten. In het geval van een elektrische rolwagen zijn maximaal 4 personen toegelaten op de spoorfiets. Op een groepsfiets zijn maximaal 12 personen toegelaten.
 • De spoorfietsen dienen te stoppen voor de drie keerplatforms op het traject (vertrekpunt – keerdriehoek – Perron Noord). Stap af en duw de lege fiets over het platform of draai de fiets leeg volgens de gegeven instructies indien gewenst. De personen die de fiets niet draaien, dienen op een veilige afstand te blijven staan buiten de draaicirkel van de fiets.
 • Voorzichtigheid is geboden bij het oversteken van straten. De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen. Het is verplicht om de slagbomen aan de overwegen na gebruik terug te sluiten op de wijze die door de uitbater werd toegelicht.
 • Voor uw eigen veiligheid raden we aan om de spoorfiets niet met de hand vooruit te duwen terwijl u over het spoor wandelt maar steeds zelf te fietsen. Hierdoor vermindert u het risico om over de historische spoorbedding te struikelen.
 • Tijdens het nemen van bochten of het naderen van een straat of voorganger is het verplicht de snelheid te matigen. De zone met spoorwissels en een keerplatform dienen telkens voorzichtig benaderd te worden, zodat het ten allen tijde mogelijk is meteen stil te staan bij het remmen.
 • Wanneer rolstoelen, kinderwagens, of grote objecten meegenomen worden op de spoorfiets, dienen hiervoor de daarvoor bestemde bevestigingssystemen te worden gebruikt. De bevestigingsgordels zijn uitsluitend bedoeld voor deze doeleinden, en worden enkel door de exploitant verwijderd.
 • De regenafschermingen worden niet zelf verwijderd. Dit gebeurt louter door de uitbater

 Respect voor de omgeving

 • De spoorfietsen mogen enkel gebruikt worden op het voorziene traject.
 • Het is verboden de bos- en natuurgebied die gelegen zijn langs weerszijden van de spoorlijn te betreden of langdurig te stoppen onderweg.
 • Het beluisteren van muziek met geluidsversterking of het gebruik van andere geluidsproducerende toestellen is uitdrukkelijk verboden.
 • Het is ten strengste verboden om planten of bloemen te plukken en het welzijn van dieren te verstoren.
 • Het is verboden vuur te maken. Roken op de spoorfietsen of op de spoorwegbedding is ten allen tijde verboden.
 • Honden worden aan de leiband gehouden gedurende de gehele rit.

 Boetes en vergoedingen

 • Beschadigingen door oneigenlijk gebruik aan de spoorfietsen en de spoorinfrastructuur moeten meteen vergoed worden door de huurder.
 • Indien de huurder het afgesproken tijdstip van terugkeer niet respecteert is dit op hun eigen verantwoordelijkheid. In dat geval zal er een extra vergoeding per spoorfiets worden aangerekend: 30 euro voor een gezinsfiets, 80 euro voor een groepsfiets.
 • Er is geen discussie mogelijk over de omvang van een boete voor beschadigingen of vertragingen.